Fire personer i møte på kontor

Aider slår seg sammen med Impaktor: – Komplementerer hverandre på alle måter

Les mer…

Aider logo
Aider slår seg sammen med Impaktor
Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen

Vi har gleden av å informere våre forbindelser om at Advokat Kari Bergeius Andersen og Impaktor AS fra 1. mai er samarbeidspartnere innen leder- og organisasjonsutvikling, endringsledelse og HR-rådgivning.

Les mer…

Medarbeidersamtale

Hvordan lykkes med medarbeidersamtalen?

Hva er det som gjør at samtalene blir gode og effekten stor både for den enkelte og for «virksomheten»?

Les mer…

Samtale engasjerte hender

Kompetansebevisstgjøring som virkemiddel for å bli en attraktiv arbeidsgiver

Fire gode grunner til at kompetansebevisstgjøring er viktig for den enkelte

Les mer…

Personer på kontor som klapper i hendene og tar en high five

Ledelse er en kontaktsport

Skal man som leder lede eller bevege mennesker, må man være i stand til å berøre andre, både rasjonelt og emosjonelt.

Les mer…

Engasjement – Enkelhet – Effekt

Foredrag

Vi leverer inspirerende og faglig sterke foredrag innenfor våre temaområder.

Les mer

Lederutvikling

Med stadige endringer i økende hastighet kan ikke lenger leder- og ledelsesutvikling fikses med et enkelt kurs.

Les mer

Medarbeiderskap

Det er viktig å avklare og tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som ligger i rollen som medarbeider.

Les mer

Endringsprosesser

Det å styre og lede endringsprosesser kombinert med daglig drift er en utfordring i de fleste virksomheter.

Les mer

HR-rådgivning

Nøkkelen er systematisk arbeid med HR-strategier og prosesser som støtter under virksomhetens mål og strategier.

Les mer

Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling er en prosess som starter med at man blir enige om mandat og målbilde for så å utvikle nødvendig tillit og trygghet for å håndtere uenighet og tøffe beslutningsprosesser.

Les mer

Digitale kurs og programmer

Impaktor har utviklet digitale kurs for en rekke kunder, og også designet et heldigitalt lederutviklingsprogram bestående av 26 leksjoner, komplett med verktøy og oppgaver

Les mer

Boklansering Endringsnøkkelen

«Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor». Mer informasjon…