Fire personer i møte på kontor

Opplæringsprogram i endringsledelse og endringsprosesser

Ledelse i dag er å lede i en tilstand av kontinuerlig endring. Det å utvikle en omstillingsdyktig organisasjon med endringsvillige medarbeidere er en av nøklene for å lykkes som leder.

Godkjent av KS – som arbeidsgiverrelatert lederutvikling

Lisa Wade

NYHET

Vi har gleden av å meddele at Lisa Wade nå er assosiert partner i Impaktor AS.

Man som skriver på en tavle i et kontor i ledermøte

Hvorfor blir ikke ledergrupper lederteam

… og hvorfor/hvordan skal de jobbe med å bli det?

Personer på kontor som klapper i hendene og tar en high five

Ledelse er en kontaktsport

Skal man som leder lede eller bevege mennesker, må man være i stand til å berøre andre, både rasjonelt og emosjonelt.

Lederutviklingsmøte hvor to personer hilser over bordet

Hvordan lede for å få til endring?

Hensiktsmessig og systematisk involvering og ansvarliggjøring av hele organisasjonen er nøkkelen til å lykkes med endringsprosesser.

Engasjement – Enkelhet – Effekt

Foredrag

Vi leverer inspirerende og faglig sterke foredrag innenfor våre temaområder.

Les mer

Lederutvikling

Med stadige endringer i økende hastighet kan ikke lenger leder- og ledelsesutvikling fikses med et enkelt kurs.

Les mer

Medarbeiderskap

Det er viktig å avklare og tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som ligger i rollen som medarbeider.

Les mer

Endringsprosesser

Det å styre og lede endringsprosesser kombinert med daglig drift er en utfordring i de fleste virksomheter.

Les mer

HR-rådgivning

Nøkkelen er systematisk arbeid med HR-strategier og prosesser som støtter under virksomhetens mål og strategier.

Les mer

Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling er en prosess som starter med at man blir enige om mandat og målbilde for så å utvikle nødvendig tillit og trygghet for å håndtere uenighet og tøffe beslutningsprosesser.

Les mer

Digitale kurs og programmer

Impaktor har utviklet digitale kurs for en rekke kunder, og også designet et heldigitalt lederutviklingsprogram bestående av 26 leksjoner, komplett med verktøy og oppgaver

Les mer

Boklansering Endringsnøkkelen

«Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor». Mer informasjon…