Aktuelt

Personer på kontor som klapper i hendene og tar en high five

Ledelse er en kontaktsport

Publisert
Skal man som leder lede eller bevege mennesker, må man være i stand til å berøre andre, både rasjonelt og emosjonelt. Ledelse er en kontaktsport som forutsetter klare ambisjoner, mot, nysgjerrighet og relasjonelle ferdigheter.
Les mer… Ledelse er en kontaktsport
Boklansering Endringsnøkkelen

Impaktor har nylig utgitt boken «Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor».

Moderne organisasjoner må kunne mestre stadig omstilling og endring, og det er endringskapasiteten som er låsemekanismen for dette. Etter vår mening og det som er kjernen i boken, er nøkkelen til låsen smart involvering og gode prosesser. Målgruppen for boken er ledere på alle nivåer i offentlig sektor, tillitsvalgte, vernetjenesten, HR-ansatte og andre som er involvert i å planlegge og gjennomføre større eller mindre endrings- og utviklingsprosesser.

Boken inneholder en rekke praktiske eksempler og 40 ulike prosessverktøy som vil være nyttig for å skape smart involvering og gode prosesser.

Om kort tid vil vi lansere en webinarrekke i tilknytning til boka – hvor vi vil gå gjennom verktøyene med deltakerne. Følg med!