Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen 

Vi har gleden av å informere våre forbindelser om at Advokat Kari Bergeius Andersen og Impaktor AS fra 1. mai er samarbeidspartnere innen leder- og organisasjonsutvikling, endringsledelse og HR-rådgivning. Partene vil bistå hverandre i forbindelse med leveranser til oppdragsgivere i både offentlig og privat sektor. Kari Bergeius Andersen rådgir og holder foredrag om arbeidsrett og ledelse med jussen som ramme. Både i rådgivning og kurs har hun fokus på «hva som er lov og hva som er lurt», med strategier for å sikre god dialog mellom ledere, ansatte og HR. Kari brenner for å gjøre ledere trygge i rollen sin, unngå konflikter og løse de konfliktene som likevel oppstår. Hun er også advokat og leder for Arbeidslivsgruppen i advokatfirma Ræder Bing, og har lang erfaring både fra privat, statlig og kommunal sektor.