Nye nettbaserte kurs for Senter for Seniorpolitikk (SSP)

Senter for seniorpolitikk logo

På oppdrag fra Senter for Seniorpolitikk (SSP) har vi i sommer utviklet nettbaserte kurs. Ett av kursene vi har utviklet for SSP er «Seniorperspektivet i strategisk HR». Kurset retter seg i første rekke mot HR-ledere i virksomheter både i offentlig og privat sektor. Kurset er åpent, og derfor kan du følge dette kurset i sin helhet her.

I løpet av høsten vil vi utarbeide enda et kurs for SSP – «Aktivt medarbeiderskap også i senkarrieren».