Arrangørene/fasilitatorene Rune og Jon Fredrik

SMIA-konferansen 2024

Impaktor logo
businessMastering logo

Belonging

Tilhørighet + engasjement + positivt lederskap = attraktiv og resultatorientert kultur

Hvordan skape attraktive arbeidsplasser – sunne og smarte virksomheter – som leverer gode resultater? Hva er det som skaper jobbengasjement i årene fremover? Hva trenger mennesket av tilhørighet for å være på sitt aller beste? Hva skaper nærvær? Hvilke kunnskaper, holdninger og ferdigheter trenger ledere å utvikle for å levere på dagens og morgendagens forventninger? Hvordan få hvert menneske til å føle seg viktig – hvordan bidra til innenforskap?

  • Hvordan være en attraktiv arbeidsgiver i en tid hvor det er essensielt å bygge sosialt fellesskap, tilhørighet og psykologisk trygghet?
  • Hvordan dyrke en kultur med vennlige friksjoner? Hva betyr friksjoner for innovasjon og resiliens?
  • Hvordan og hvorfor positivt lederskap ledelse lønner seg
  • Hva slags lederskap bidrar til å utvikle indre motivasjon og prososial motivasjon?
  • Hva er grunnen til at tilhørighet sies å bli en klart sterkere motivasjonsfaktor i årene fremover?
  • Hva skaper nærvær, hva skaper fravær? Hvordan forebygge og håndtere sykefraværet og øke helsenærværet?
  • Hvordan håndtere uenigheter og friksjoner?
  • Hvordan finne ditt eget engasjement/lidenskap og drivkrefter for det du vil fremover?
Marco Elsafadi
Marco Elsafadi
Kari B. Andersen
Kari B. Andersen
Hanne Hilleren
Hanne Hilleren
Merethe Drønnen
Merethe Drønnen
Arrangørene/fasilitatorene Rune og Jon Fredrik
Arrangørene/fasilitatorene Rune og Jon Fredrik

29. august 2024

TidTema
kl. 0900 – 0950Jon Fredrik og Rune «Tilhørighet og ytringsklima, om vennlige og viktige friksjoner» Innledning og innramming av dagens tema og foredrag inkl. oppgaver
kl. 0950 – 1050Marco Elsafadi: Hva betyr relasjonen for å skape tilhørighet og bidra til den enkeltes engasjement og arbeidslyst?
kl. 1050 – 1110Refleksjonsprat (duo) om det Marco pratet om
kl. 1110 – 1120Pause
kl. 1120 – 1215Kari B. Andersen «Hvordan forebygge og håndtere sykefraværet og øke helsenærværet»?
kl. 1215 – 1230Refleksjonsprat (duo) om det Kari pratet om
kl. 1230 – 1320  Lunsj  
kl. 1320 – 1420  Merethe Drønnen «Hva er og hvorfor bidrar «Positivt lederskap» til økt engasjement og gode resultater?
kl. 1420 – 1440Refleksjonsprat (duo) om det Merethe snakket om på takterrassen
kl. 1440 – 1445Pause
kl. 1445 – 1530Hanne Hilleren «Selvinnsikt, lidenskap og kontakt med indre drivkrefter»
kl. 1530 – 1540Refleksjonsprat (duo) om det Hanne snakket om på takterrassen
kl. 1540 – 1630Open space / refleksjoner om dagens temaer
kl. 1700 – 1730Tulinløkka Takterrasse      Mingling
kl. 1730 – 1830Tulinløkka Takterrasse      Roof Top-konsert: Rubber Soul Quartet
kl. 1900Tulinløkka Takterrasse      Middag: Grillfest/tapas med Oskar-utdeling 
kl. 0100Avslutning
Rubber Soul Quartet
Rubber Soul Quartet
Tullinløkka Takterrasse
Tullinløkka Takterrasse

Påmelding kan gjøres i Facebook – gruppen. Man kan også fylle ut påmeldingsskjemaet hos businessMastering