Man som skriver på en tavle i et kontor i ledermøte

Hvorfor blir ikke ledergrupper lederteam

Alle ledergrupper ønsker å utvikle egenskaper i retning av å bli mer funksjonelle team. Med dette utgangspunktet skulle man tro at å arbeide med dette på en strukturert måte ble prioritert høyt? Allikevel ser vi dette sjelden. Hva kan være årsakene til dette, og hva kan være gevinster dersom man lykkes med det?

Hvorfor blir ikke ledergrupper lederteam Les mer...