Impaktor

Konsulent og organisasjonsutvikler Lisa Wade har skrevet essay og har podkast. (Foto: lisawade.no)

«Ingen vil ha seniorene»

Har dere ansatte over 60 år? – Ja. Er dere fornøyd med dem? – Ja. Har dere tenkt å ansette nye medarbeidere? – Ja. Har dere tenkt å ansette nye over 60 år? – Nei.