Aktuelt

Konsulent og organisasjonsutvikler Lisa Wade har skrevet essay og har podkast. (Foto: lisawade.no)

«Ingen vil ha seniorene»

Har dere ansatte over 60 år? – Ja. Er dere fornøyd med dem? – Ja. Har dere tenkt å ansette nye medarbeidere? – Ja. Har dere tenkt å ansette nye over 60 år? – Nei.

Man som skriver på en tavle i et kontor i ledermøte

Hvorfor blir ikke ledergrupper lederteam

Alle ledergrupper ønsker å utvikle egenskaper i retning av å bli mer funksjonelle team. Med dette utgangspunktet skulle man tro at å arbeide med dette på en strukturert måte ble prioritert høyt? Allikevel ser vi dette sjelden. Hva kan være årsakene til dette, og hva kan være gevinster dersom man lykkes med det?