Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor

Boklansering Endringsnøkkelen

Impaktor har nylig utgitt boken «Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor».

Moderne organisasjoner må kunne mestre stadig omstilling og endring, og det er endringskapasiteten som er låsemekanismen for dette. Etter vår mening og det som er kjernen i boken, er nøkkelen til låsen smart involvering og gode prosesser. Målgruppen for boken er ledere på alle nivåer i offentlig sektor, tillitsvalgte, vernetjenesten, HR-ansatte og andre som er involvert i å planlegge og gjennomføre større eller mindre endrings- og utviklingsprosesser.

Boken inneholder en rekke praktiske eksempler og 40 ulike prosessverktøy som vil være nyttig for å skape smart involvering og gode prosesser.

Om kort tid vil vi lansere en webinarrekke i tilknytning til boka – hvor vi vil gå gjennom verktøyene med deltakerne. Følg med!