Eivind Garshol

Eivind Garshol

Eivind Garshol har mer enn 20 års erfaring som leder og konsulent med spisskompetanse innen strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Han har vært ansvarlig for HR-funksjonen i flere internasjonale virksomheter.

Eivind har omfattende erfaring med etablering, ledelse og utvikling av HR som funksjonsområde og kompetansemiljø. Denne kompetansen benytter han som konsulent i forbindelse med prosjekter knyttet til utvikling av kunders HR-funksjoner.

Han er en mye benyttet foredragsholder innen tematikk som strategisk HR, prestasjonsledelse og integrert strategi- og kulturutvikling.

Linkedin icon

Kontaktinformasjon: eg@impaktor.no Telefon: (+47) 913 72 696