Erlend Osborg Gitsø

Erlend Osborg Gitsø

Erlend har 17 års erfaring som leder og konsulent, har solid prosesskompetanse både i kartleggingsfase, mobiliseringsfase og gjennomføringsfase, og har lang erfaring i å bistå ledergrupper i deres utvikling samt designe og gjennomføre lederutviklingsprogrammer i ulike organisasjoner.

Erlends fagområder omhandler blant annet ledelse av endring og omstilling, motivasjon og målarbeid, gruppe- og teamarbeid, kartlegging-/analyse av arbeidsmiljø, forbedringsarbeid (verdistrøm- og arbeidsprosesskartegging – kontinuerlig forbedring) samt kommunikasjonstrening.

Erlend arbeider med coaching av ledere og ledergrupper, og har drevet endrings-, forbedrings- og lederutviklingsprosesser i både offentlige og private virksomheter.

Erlend har hatt vært universitetslektor innen coaching og idrettspsykologi bed Norges idrettshøgskole, og er fremdeles fagansvarlig for coaching og ledelsesmodulene på topptrenerutdanningen NIH gjennomfører i samarbeid med Olympiatoppen. Han er dessuten fagansvarlig for Norges idrettsforbunds coachingnettverk, og er fagbokforfatter av coachingbøkene til NIFs nye trenerutdanning (alle nivåer).

Gitsø er statsviter fra UiO og London School of Economics (LSE) med påbygning i arbeidslivsstudier, organisasjons- og ledelsesfag samt sertifisert coach (PCC) gjennom International Coach Federation (ICF). Han har sin coachutdanning og -trening fra CTI Norge og Adler School of Prefessional Coaching i Toronto.

Linkedin icon

Kontaktinformasjon: eog@impaktor.no Telefon: (+47) 957 81 999.