Harald Støre

Harald Støre

Harald Støre har embetsstudiet i pedagogikk og 20 års erfaring som rådgiver og leder. Han arbeider primært med leder- og organisasjonsutviklingsprosesser.

Hovedfokus i hans oppdrag er samarbeid med toppledelsen for å koble lederutvikling med strategi- og målarbeid for å bedre organisasjonens resultater. Støre bruker sine formidlingsferdigheter til å gjennomføre seminarer og workshops som inspirerer både ledere og medarbeidere.

Støre har de siste årene vært prosjektleder for en rekke leder- og organisasjonsutviklings-programmer i kunnskapsorganisasjoner.

Linkedin icon

Kontakinformasjon: hs@impaktor.no Telefon: (+47) 950 39 024