Jon Fredrik Alfsen

Jon Fredrik Alfsen

Jon Fredrik Alfsen er statsviter og høyskolekandidat, samt at han etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Han har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved UIO. Jon Fredrik har mange års erfaring som rådgiver innenfor endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeiderskap.

Jon Fredrik har mye erfaring fra å kjøre kurs , programmer og prosesser knyttet til utvikling av både lederskap og medarbeiderskap.

Jon Fredrik har jobbet med design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer, ledergruppeutvikling og med kurs og foredrag på ulike ledertemaer, samt omfattende erfaring fra individuell lederstøtte og coaching.

Linkedin icon

Kontaktinformasjon: jfa@impaktor.no Telefon: (+47) 901 654 02