impaktor på nett – viderutvikle din kompetanse foran egen skjerm

Digitale kurs og utviklingsprogrammer
Nettbasert læring med impaktor

Vi tilbyr en rekke kurs innen områdene ledelse, medarbeiderskap, strategisk HR og motivasjon/mål/strategiarbeid, som alle er ferdig produsert for at du raskt skal få tilgang til kunnskap, treningstips og ulike verktøy.

impaktor

impaktor AS er et konsulentselskap bestående av seniorrådgivere med bred erfaring fra å jobbe med organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor. Våre spesialområder er ledelsesutvikling, medarbeiderskap, endringsprosesser og HR-rådgiving.