Lederutvikling - gevinster og utfordringer

Mange organisasjoner bruker store ressurser på utvikling av sine ledere. Direkte effekter av tiltak som fokuserer på utvikling av ledere er imidlertid vanskelig å dokumentere.
Vi ønsker med denne artikkelen å dele noen erfaringer og gi noen innspill som gjør at du og din virksomhet kan hente bedre effekter ut av investeringer knyttet til lederutvikling....
Se PDF for resten av artikkelen: