Virker lederutvikling?

For en tid tilbake arbeidet vi med et lederutviklingsprogram for cirka 200 ledere i en offentlig eid virksomhet. De tillitsvalgte i organisasjonen hadde også vært involvert i utformingen av programmet.
En kveld i butikken møtte jeg tilfeldigvis deres hovedtillitsvalgte og han spurte meg engasjert om hvordan det gikk. «Jo takk», svarte jeg, «Det går bra. Toppledelsen er fornøyde og evalueringene fra deltakerne er svært gode». Han smilte, så på meg og spurte; «Ja, men virker det…?»
I et nylig avsluttet oppdrag med nærmere 100 deltakere har vi fått lov til å dybdeinterjvue ca 20% av deltakerne og noen av deres medarbeidere. Fokus for samtalene har nettopp vært; «virker det og i tilfelle hvordan og hvorfor»?
Les mer her

Se PDF for resten av artikkelen: