Måloppnåelse i offentlig sektor

Hvorfor strever offentlige virksomheter med måloppnåelse - og hva skal til for å motvirke dette?
Så skjer det igjen;

Riksrevisjonen kritiserer en offentlig virksomhet for manglende evne til å implementere politiske vedtak og gjennomføre samfunnsoppdraget. Pressen henger seg på. Med fete typer rettes kritikken direkte mot den aktuelle toppleder og organisasjonen vedkommende representerer...

Se PDF for resten av artikkelen: