Vi gjør virksomheter

smarte og sunne®

Smarte og sunne virksomheter

Alle organisasjoner må både være «smarte» og «sunne» for å være effektive, nyskapende og attraktive som arbeidsgivere.

Impaktor AS er etablert for å bidra til å utvikle både smarte og sunne virksomheter. De må være «smarte» i form av klare mål, tydelige strategier, riktig organisering, god økonomistyring, hensiktsmessig arbeidsprosesser, tilstrekkelig ressurser og riktig kompetanse i forhold til mål og oppgaver.

De må også være «sunne» i form av lite forvirring om retning og prioriteringer, få maktkamper og intern posisjonering, godt samspill og samarbeid internt og eksternt, høyt engasjement og arbeidsglede, samt ha evne til nyskaping og læring. Mange organisasjoner opplever å ha problemer og utfordringer på den «sunne siden», men velger likevel tiltak på den instrumentelle eller «smarte» siden, uten at det nødvendigvis gir ønsket effekt.

Impaktors ambisjon er å istandsette organisasjoner, ledere og ansatte til å utvikle sunne, velfungerende og lærende organisasjoner.

Hvorfor samarbeide med Impaktor?

Gjennom et samarbeid med Impaktor får du kun tilgang til erfarne fag- og prosesskonsulenter som brenner for at du og din virksomhet skal lykkes i hente ut eget potensiale, realisere egne muligheter og håndtere egne utfordringer.

Våre tjenester og vårt samarbeid med kunden vil preges av:

Engasjement – Enkelhet – Effekt

Våre «trossetninger»:

  • Gjennom enkle og gjennomførbare løsninger skal vi inspirere til anvendelse
  • Vi brenner for at andre skal lykkes
  • Alle oppdrag løses i partnerskap med kunden
  • Vi tror på å bygge en kultur av forpliktende ansvarlighet