Vår ambisjon er

å forbedre norsk arbeidsliv

Om oss

Impaktor AS ble etablert i 2014 og nå har vi revidert vår ambisjon for de neste 10 årene. Vi vil sette et større fotavtrykk og vår ambisjon er derfor å forbedre norsk arbeidsliv.

Våre tjenester og kommunikasjon skal bidra til å forbedre norsk arbeidsliv gjennom at vi utvikler velfungerende organisasjoner og bidrar med kunnskapsdeling i samfunnet på våre områder. 

Dette betyr at alle våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig skal oppleve at våre leveranser og praksis er gjennomsyret av denne ambisjonen. Vi vil sammen med kundene identifisere ønskede effekter, og vil i en åpen dialog avklare forutsetningene for å nå mål og hente ut effekter. Vi vil sammen med kunden jakte på kostnadseffektive og effektfulle tiltak. Vi vil dele materiell, prosesser, verktøy og metoder, samt gi våre ærlige anbefalinger om hvordan virksomheter og arbeidslivet kan forbedres.

Som en konsekvens av vår ambisjon vil vi knytte til oss andre ressurspersoner og konsulenter som har den samme lidenskapen for å bidra til å utvikle og forbedre arbeidslivet.

Hvorfor samarbeide med Impaktor?

Gjennom et samarbeid med Impaktor får du kun tilgang til erfarne og læringsorienterte fag- og prosesskonsulenter som brenner for det de driver med – at du og dere lykkes med å forbedre virksomheten og nå ønskede effekter.

Våre tjenester og vårt samarbeid med kunden vil preges av:

Engasjement – Enkelhet – Effekt

Våre «trossetninger»:

  • Gjennom enkle og gjennomførbare løsninger skal vi inspirere til anvendelse
  • Vi brenner for at andre skal lykkes
  • Alle oppdrag løses i partnerskap med kunden
  • Vi tror på å bygge en kultur av forpliktende ansvarlighet