Fire personer i møte på kontor

Opplæringsprogram i endringsledelse og endringsprosesser

Leder og prosessledere som endringsagenter!

Pris for kurspakke: 35.000,- *)

*) Prisen inkluderer program, fagstoff, materiell og måltider, men ikke opphold og reise. Dette må deltaker dekke selv.

Sitatet «aldri har det gått så fort som nå, aldri vil det gå så sakte igjen» oppsummerer situasjonen i arbeidslivet nå og fremover. Ledelse i dag er å lede i en tilstand av kontinuerlig endring. Det å utvikle en omstillingsdyktig organisasjon med endringsvillige medarbeidere er en av nøklene for å lykkes som leder.

Formålet med dette programmet er å gi deg som leder økt kompetanse på fire kritisk viktige områder som ledere må beherske

  • Hvordan utøve ledelse i en tid med kontinuerlig endring?
  • Hvordan planlegge og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser?
  • Hvordan utøve tillitsbasert ledelse og istandsette medarbeidere til bedre selvledelse og aktivt medarbeiderskap?
  • Hvordan utvikle en kultur for utvikling og samhandling?

I tillegg til å få økt kunnskap skal deltakerne utvikle sine ferdigheter gjennom få å tilgang til en rekke praktiske metoder de kan bruke for å lede seg selv, lede prosesser, lede medarbeidere og lede arbeidsmiljøer. Deltakerne skal inspireres til å anvende teknikker og metoder både underveis i programmet og i etterkant.

Målgruppen er ledere og prosessledere.

Programmet er godkjent som arbeidsgiverrelatert lederutvikling – arbeidsgiver kan med andre ord søke KS om midler!

Kurset gjennomføres på Quality Olavsgaard Hotel. Pris for kurspakke: 35.000,-.

KULLDigital oppstart2-dagers A2-dagers BWebinar
Kull 1Påmelding avsluttet
Kull 2Påmelding avsluttet20. – 21. Okt. 202219. – 20. Jan. 202315. Mar. 23 kl. 09 – 12:00
Kull 3Påmelding avsluttet20. – 21. Apr. 202315. – 16. Jun. 202318. Aug. 23 kl 09 – 12:00
Kull 4Påmelding avsluttet24. – 25. Mai 202317. – 18. Aug. 202319. Okt. 23 kl 09 – 11:00
Kull 5Påmelding avsluttet12. – 13. Des. 202225. – 26. Jan. 202322. Mar. 23 kl. 09 – 12:00
Kull 6Påmelding avsluttet21. – 22. Sept. 202326. – 27. Okt. 20231. Des. 2023 kl. 09 – 11:00