Faglige temaer

Går oppover

Endrings- og utviklingsprosesser
Kunnskap og ferdigheter i å drive endrings- og utviklingsprosesser slik at leder eller prosessleder kan ta rollen som endringsagent.

TV-titting icon

Endringsledelse i en tid med kontinuerlig endring
Økt forståelse for lederrollen og hvilke ferdigheter du må beherske for å lykkes og trives som leder i disse endringstider.

Familie og hender ikon

Tillitsbasert ledelse som utvikler aktivt medarbeiderskap
Økt verktøykasse av «harde og myke» virkemidler som istandsetter og ansvarliggjør medarbeidere til bedre selvledelse og aktivt medarbeiderskap.

Hender

Kultur for utvikling og samhandling
Hvordan skape en omstillingsdyktige virksomheter med  endrings- og utviklingsorienterte medarbeidere som samhandler om realisering av felles mål.

Kort om hva du vil lære innen de ulike temaene

Endringsledelse i en tid med kontinuerlig endring

 • Hva er godt lederskap i disse  endringstider?
 • Lederes fire roller – hva, hvordan og hvorfor?
 • Hvorfor smart involvering og medvirkning er nøkkelen.
 • Mellomlederens avgjørende rolle i endringsprosesser – hvorfor så mange blir desertører eller opprørere
 • Livslang læring og personlig utvikling.

Endrings- og utviklingsprosesser

 • Endringsledelse i endring, har tradisjonelle modeller gått ut på dato?
 • Betydningen av god endringskommunikasjon, gjennom lederlinjen
 • Hvordan skape et felles bilde av situasjonen man står foran
 • Kartlegging og analyse av egen enhet eller virksomhets endringsmodenhet, endringsambisjon og endringstiltak.
 • Forebygging og håndtering av motstand.

Tillitsbasert ledelse utvikler godt medarbeiderskap

 • Tillitsbasert ledelse og styring – hva har du i verktøykassen?
 • Relasjonsledelse og aktivt medarbeiderskap.
 • Hvor begynner og hvor slutter lederes ansvar.
 • Hva ligger i begrepene aktivt medarbeiderskap og selvledelse.
 • Hvilke lederferdigheter utvikler aktivt medarbeiderskap?
 • «Alt» du trenger å vite om motivasjon.
 • Hvordan gi, motta og bestille tilbakemeldinger. 

Kultur for utvikling og samhandling

 • Sammenheng mellom strategi og kultur
 • Leder som kulturarkitekt
 • Hvordan utvikle en endringsorientert kultur.
 • Hvordan og hvorfor utvikle en mestringsorientert kultur.
 • Hvordan øke den sosiale kompetanse hos medarbeidere?
 • Hvordan utvikle gode grupper, team og arbeidsmiljøer?
 • Hvordan sette mål for og jobbe med kulturutvikling i egen enhet eller virksomhet.