Formål og målgruppe

Formål og målgruppe

 • Ledelse i dag er å lede i en tilstand i kontinuerlig endring. Formål med opplæringen er å gi ledere økt kompetanse på fire kritisk viktige områdene som ledere må beherske for å lykkes og trives i rollen.
 • Målgruppen er ledere med personalansvar samt prosessledere i endringsprosesser.

Form

 • Digitale filmer som forlæringsoppgaver med praktiske øvelser
 • Webinarer med faglig påfyll, erfaringsdeling og refleksjon
 • Fysisk samling over to dager.
 • Erfaringsdeling i refleksjonsgrupper (med bistand fra konsulent)
 • To prosesskonsulenter fra Impaktor
 • Alle deltakerne får boken Endringsnøkkelen
 • Alle deltakerne får en «verktøykasse» med ulike verktøy og metoder.

Faglige temaer

 • Endringsledelse i en tid med kontinuerlig endring
 • Endrings- og utviklingsprosesser
 • Tillitsbasert ledelse som utvikler godt medarbeiderskap •Kultur for utvikling og samhandling

I tillegg til å få økt kunnskap på disse områdene så får deltakerne en verktøykasse med praktiske metoder de kan bruke for å lede seg selv, lede prosesser, lede medarbeidere og lede arbeidsmiljøer.

Suksesskriterier

 • At den enkelte utvikler sin personlige mål- og utviklingsplan
 • At mål- og utviklingsplan også tar utgangspunkt i virksomheten mål og behov
 • At den enkelte anvender øvelser mellom samlingene
 • At deltakerne i gruppen støtter og utfordrer hverandre i planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter.