Læringsmål og form

Etter å ha tatt dette programmet skal du få:

Kursbevis Opplæringsprogram i endringsledelse og endringsprosesser
 • Økt forståelse, innsikt og kunnskap om hvordan gjennomføre gode endrings- og utviklingsprosesser.
 • En større verktøykasse og økte ferdigheter i å planlegge og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser.
 • Økt forståelse, økt trygghet, økte ferdigheter og økt motivasjon til å utvikle deg selv og eget lederskap.
 • Verktøy og metoder som du kan bruke til å utvikle, ansvarliggjøre og motivere medarbeidere til mer og bedre selvledelse.
 • Bedre forståelse av hvordan du kan utvikle en endrings- og mestringsorientertkultur med økt fokus på samhandling.
 • Form: Dette er et praktisk opplæringsprogram hvor deltakernes egne erfaringer, situasjon og utfordringer vil bli brukt i opplæringen. Hovedfokus er på anvendelse av metoder og øvelser, samt refleksjoner rundt erfaringer.
 • Digitale filmer som forlæringsoppgaver med praktiske øvelser.
 • Webinar med faglig påfyll, erfaringsdeling og refleksjon.
 • Fysisk samling over to dager x 2
 • Erfaringsdeling i refleksjonsgrupper.
 • En «verktøykasse» med praktiske metoder deltakerne kan bruke for å lede seg selv, lede prosesser, lede medarbeidere og lede arbeidsmiljøer.