Programoversikt

1. Digitalt oppstartsmøte

 • Mål og innhold
 • Forventningsavklaring
 • Faglige introduksjon til de fire områdene
 • Coachende kommunikasjon og tilbakemeldinger
 • Endringsnøkkelen presenteres.
 • Oppstart refleksjonsgrupper
 • Prosessen videre

2. Opplæringsfilmer

 • Krav og forventninger i lederrollen. Forstå sitt eget mandat
 • Ulike innfallsvinkler til hva god ledelse er
 • Personlig lederplattform og utviklingsplan
 • Ditt fremtidige lederskap
 • Grunnleggende om endrings- og utviklingsprosesser

3. To dagers samling 1

 • Fokus: Endringsledelse og endringsprosesser
 • Erfaringsutveksling og refleksjon fra gruppene.
 • Godt lederskap og aktivt medarbeiderskap.
 • Faglig påfyll og diskusjon om endringsledelse og endringsprosesser
 • Metoder og verktøy for å kartlegge endrings-situasjon, endrings-modenhet, endringsambisjon og tiltak.

4. Opplæringsfilmer

 • Hva motiverer folk?
 • Lederskap som utvikler aktivt medarbeiderskap
 • Grunnleggende om utvikling av grupper og team
 • Relasjonsledelse og coachende lederstil
 • Aktivt medarbeiderskap
 • Individuell oppfølging og tilbakemeldinger

5. To dagers samling 2

 • Fokus: Tillitsbasert ledelse og kultur for utvikling og samhandling
 • Erfaringsutveksling og refleksjon fra gruppene.
 • Faglig påfyll og praktisk jobbing med tillitsbasert ledelse, inkludert oppfølging av medarbeidere.
 • Faglig påfyll, arbeid med metoder og verktøy for teamutvikling og kulturutvikling.

6. Webinar

 • Erfaringsutveksling og refleksjon i grupper
 • Deling av personlig utviklingsplan og lederplattform
 • Coaching av hverandre
 • Hvordan har vi lykkes med å hente ut individuelle og organisatorisk effekt av opplæringen?