Verktøy

Kort om de ulike verktøy og metoder du vil få tilgang til gjennom boken Endringsnøkkelen

Endringsledelse i en tid med kontinuerlig endring

 1. Personlig lederplattform og utviklingsplan.
 2. Selvskåring lederferdigheter i omskiftelige tider.
 3. Prosessverktøy for å karlegge
 4. Refleksjonsnotat over livslang læring
 5. Metode for å kartlegge forventninger mellom ledernivåer
 6. Forventningsavklaring til ulike roller i virksomheten

Endrings- og utviklingsprosesser

 1. Lederens budskap om behov for endring og utvikling
 2. Kartlegging av endringssituasjonen
 3. Sjekkliste til gode endringsprosesser
 4. «Må, skal eller vil»-kartlegging
 5. Vurdering av endringssituasjonens kompleksitet
 6. Kartlegging av endringsmodenhet
 7. Evaluering av samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte
 8. Kartlegge muligheter og utfordringer i forbindelse med endring
 9. Vurdering av endringstiltak etter effekt og gjennomførbarhet.
 10. Fremtidsreisen
 11. Statsrådens julebordstale

Tillitsbasert ledelse som utvikler godt medarbeiderskap

 1. Kartlegging av aktivt medarbeiderskap
 2. Kartlegging av lederferdigheter som utvikler aktivt medarbeiderskap
 3. Metode for oppfølging av medarbeidere.
 4. Refleksjonsskjema over selvledelse.
 5. Flere tilbakemeldingsøvelser.
 6. Delegeringsmetode
 7. Prioriteringsøvelse

Kultur for utvikling og samhandling

 1. Kulturanalysen for å kartlegge nåværende og ønsket kultur.
 2. Kartlegging av funksjonsnivået i en gruppe eller team.
 3. Teamanalysen
 4. Kartlegging av ulike roller i grupper og team.
 5. Actee Change