Salgsbetingelser

Salgsvilkår og personvern ifm salg av webinarer på hjemmesiden til Impaktor AS

Påmelding til ett eller flere av de aktuelle webinarene er bindende. Faktura sendes innen én uke etter at påmeldingen er mottatt. Dersom påmeldt deltaker er forhindret fra å delta, uansett grunn, blir ikke betalt webinar refundert, men retten til å delta kan overføres til en annen person i samme virksomhet. Overføringen av deltakelsen meldes ved å sende epost til post@impaktor.no med informasjon om endringen og kontaktinformasjon til den nye deltakeren.

Betalingsfristen er 10 dager etter fakturadatoen. Ved manglende betaling etter forfallsfristen, tilkommer 8 % forsinkelsesrente.

For å registrere din påmelding trenger vi følgende opplysninger:

  • E-post (din jobbmail)
  • Fullt navn
  • Deltakerens tittel/stilling
  • Mobiltelefon
  • Foretakets navn
  • Organisasjonsnummer
  • Foretakets post- og faktureringsadresse
  • Kontaktperson med e-post og mobiltelefonnummer
  • Bestillingsnummer (dersom påkrevet av din virksomhet)

Opplysningene du gir oss ved påmelding vil bli brukt til å gi deg tilgang til det aktuelle arrangementet og som grunnlag for fakturering for din deltakelse. Når arrangementet er gjennomført og fullt betalt vil alle opplysningene blir slettet fra vår database.