Samarbeidspartnere

SMIA-konferansen 2024

Belonging

Tilhørighet + engasjement + positivt lederskap = attraktiv og resultatorientert kultur

Eezy Spirit

Eezy Spirit er spesialister innen organisasjoner, ledelse og teamforskning og utvikling, og tilbyr state of the art målingsverktøy; medarbeiderundersøkelser, 360-undersøkelser, teammålinger med mer. Gjennom samarbeidet med Eezy kan Impaktor tilby det virksomheter behøver. Ta kontakt for referanser: eg@impaktor.no

Til webside

SMIA Konferansen 2021

SMIA Nettverket

Ambisjonen for SMIA er et varmere og smartere arbeidsliv – der leder og medarbeider utfordrer hverandre og skaper verdier og tilhørighet sammen.

Les mer…