Samarbeidspartnere

Synnøve Christensen

Synnøve Christensen

WhatMatters ASsynnove.ch@whatmatters.no

Formell utdanning: Cand. Polit., Universitetet i Oslo.

Konsulenterfaring: 30 fargerike år i ulike konsulentmiljøer, innen organisasjons-ledelses- og lederskapsutvikling.

Bistår organisasjoner med ulike typer tiltak: Organisasjonskultur – spesialtilpassede utviklingsprogram i samarbeid med internressurser; Talentutviklingsprogram, forbedringer og utviklingsløp for hele avdelinger og på tvers av avdelinger, program for lederskapsutvikling utfra ønskede sentrale lederferdigheter som veileder i både drift og innovasjon, lederstøtte (i rollen som  coach eller sparringspartner), ledergruppeutvikling for nye og erfarne grupper – bygge tillitt og trygghet/revitalisere og innarbeide gode dynamikker. Kortvarige kurs over ulike tema som kommunikasjon og samarbeid, prosessledelse, endringsledelse, teametablering/ high performing/opprettholdelse av det gode arbeid i team, etablering og gjennomføring av prosjekter.

Bred erfaring og et godt utvalg av metoder og teknikker gir ofte langvarige kunderelasjoner.

Synnøve får ledere til å strekke seg enda litt lenger gjennom sin egenart i hjelperollen – som både anerkjennende og direkte, utfordrende og støttende, med et blikk og tålmodighet for de små skritts strategi håndteres veien fra anerkjente teorier til endring i praksis. 

Eezy Spirit

Eezy Spirit er spesialister innen organisasjoner, ledelse og teamforskning og utvikling, og tilbyr state of the art målingsverktøy; medarbeiderundersøkelser, 360-undersøkelser, teammålinger med mer. Gjennom samarbeidet med Eezy kan Impaktor tilby det virksomheter behøver. Ta kontakt for referanser: eg@impaktor.no

Til webside

SMIA Konferansen 2021

SMIA Nettverket

Ambisjonen for SMIA er et varmere og smartere arbeidsliv – der leder og medarbeider utfordrer hverandre og skaper verdier og tilhørighet sammen.

Les mer…