SAMARBEIDSPARTNEREKONSULENTER:
Geir Dale

Geir Dale er statsviter og Gestalt psykoterapeut/coach. Han har 20 års erfaring fra arbeid med konflikthåndtering, effektiv kommunikasjon og tilrettelegging av komplekse endringsprosesser. Han jobber med enkeltpersoner, mindre grupper og storgrupper/organisasjoner.
Geir er særlig interessert i hvordan vanskelige situasjoner kan spore virksomheten om til mobilisering av sunne ressurser og konstruktiv handlekraft. Med faglig støtte og tilrettelegging kan utfordrende og krevende prosesser sette virksomheten i kontakt med sine vitale impulser og potensiale for utvikling.

Kontaktinformasjon: geirdale@online.no Telefon: (+47) 901 27 376
Knut Roppestad

Knut Roppestad er partner og daglig leder for AGJohnsen AS, og han har 14 års erfaring som organisasjonsrådgiver og - veileder. Knut har utdanning som sosionom, samt masterprogrammer fra BI innen Strategi og forretningsutvikling, Knowledge Management og Økonomi for beslutningstakere.
Hans hovedområder er topplederstøtte (kan være mange ulike tjenester avhengig av organisasjonens behov), konflikthåndtering og foredrag/prosess-fasilitering.
Knut er en kunnskapsrik og erfaren konsulent som alltid har fokus på organisasjonens reelle behov, og som jobber så tett på kundens hverdag og reelle utfordringer som mulig.
Han er også aktiv musiker og drar gjerne musikken sin inn i ulike foredrag og innspill.

Kontaktinformasjon: knut.roppestad@agjohnsen.com Telefon: (+47) 901 16 601
Stein D. Wesenberg

Stein D. Wesenberg er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning innen organisatorisk læring og innovasjon. Han har 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Han har bred erfaring fra forskjellige roller i endringsprosjekter, IT-innføringer, effektiviserings- og omorganiseringsprosjekter.
Hovedfokuset hans er Lederutvikling og leder kommunikasjon, mentoring og lederveiledning. Organisasjonsutvikling, med fokus på organisasjonsstruktur og kultur, kommunikasjon, effektivisering og forbedringer av arbeidsprosesser. Stein har i mange år jobbet med teamutvikling, endringsledelse og endringskommunikasjon.

Kontakinformasjon: stein@triconsulting.no Telefon: (+47) 480 50 552
Henrik Berg

Henrik Berg er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innenfor strategi og finans. Henrik har mer en 20 års erfaring som rådgiver og utreder; fra strategi og forretningsutvikling til gjennomføring av omstillings- og effektiviseringsprogrammer, samt ledelse av større utredninger.

Henrik har lang erfaring med problemstillinger/oppdragsgivere innenfor transport, infrastruktur og kollektivtrafikk, herunder ledelse av store tverrfaglige prosjekter med mange involvert og/eller berørt, ofte i grensesnittet mellom fag og politikk.

Kontaktinformasjon: henrik@inversa.no Telefon: (+47) 913 61 515