Digitale kurs og utviklingsprogrammer

Impaktor på nett – videreutvikle din kompetanse fra egen skjerm.

Impaktors portefølje for digital læring inneholder kurs som kan leveres som selvstendige digitale leksjoner eller komplette kurs, som del av et blended learning-opplegg, eventuelt som støtteressurser i et ellers samlingsbasert program.

Vi tilbyr en rekke kurs innen områdene ledelse, medarbeiderskap, strategisk HR og motivasjon/mål/strategiarbeid, som alle er ferdig produsert for at du raskt skal få tilgang til kunnskap, treningstips og ulike verktøy. Her kan du melde deg på kurs som for eksempel endringsledelse og endringsprosesser, karriere og utvikling i endringstider, menneskelige reaksjoner ved endringer, strategisk HR i praksis mfl.

Vi har utviklet et komplett digitalt lederutviklingsprogram med 27 leksjoner, inkludert verktøy og refleksjonsoppgaver. Kombinert med riktig forankring i virksomheten og individuell coaching er dette et svært godt alternativ til et samlingsbasert program:

Fokusområde 1: Ledelse er å få jobben gjort.Fokusområde 2: Ledelse er å forbedre måten jobben gjøres på.Fokusområde 3: Ledelse er å utvikle egne medarbeidere.Fokusområde 4: Ledelse er å utvikle eget lederskap.
1. Krav og forventninger i lederrollen – å forstå sitt eget mandat.
2. Ulike innfallsvinkler til hva god ledelse handler om.
8. Kunde- og brukerperspektivet
9. Evaluering og læring.
15. Hva motiverer oss?
16. Lederskap som utvikler aktivt medarbeiderskap.
23. Selvinnsikt og livslang læring.
24. Personlig lederplattform og utviklingsplan.
3. Fra mål til strategi
4. Fra strategi til planer
5. Fra planer til gjennomføring
6. Prioritering og delegering
7. Prosjektledelse for ledere
10. Grunnleggende om endringsprosesser
11. Grunnleggende prosessforståelse
12. Lederrollen i innovasjon og nyskaping
13. Metoder for kontinuerlig forbedring
14. Møteledelse og fasiliteringsteknikker
17. Grunnleggende om grupper og team
18. Relasjonsledelse og coachende lederstil
19. Medarbeiderskap – medarbeideres eget ansvar
20. Individuell oppfølging og tilbakemeldinger
21. Mål- og utviklingssamtalen
22. Konfliktforebygging og -håndtering
25. Prioritering og personlig effektivitet
26. Formidling, retorikk og presentasjonsteknikk
27. Ditt framtidige lederskap

Vi produserer selvsagt også skreddersydde programmer (opplærings-/kompetanseutviklingstiltak) for virksomheter, også nettbaserte.

For fagforeningen Samfunnsviterne har vi produsert 8 ulike kurs med til sammen 48 ulike leksjoner og tilhørende verktøy innen karriere, medarbeiderskap, ledelse og endring. For Senter for Seniorpolitikk (SSP) har vi laget kurset «Seniorperspektivet i strategisk HR» – dette kurset kan du se her, samt «Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren».

I blended learning-pakker sørger vi for at alle læringsressursene som benyttes bidrar til ønsket måloppnåelse! Et typisk eksempel kan være leder- eller talentprogrammer dels er basert på praktisk arbeid og nettbasert kunnskapspåfyll og trening mellom samlingene, og dels er samlingsbasert (hvor vi da kan bruke tiden mer effektivt til erfaringsdeling, felles refleksjon og gode diskusjoner); alt rettet inn mot å nå konkrete mål på individ- og organisasjonsnivå.

Mulighetene er store for at vi kan levere akkurat det du og din virksomhet behøver, så ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat!

eog@impaktor.no