Digitale kurs og utviklingsprogrammer

Impaktor på nett – videreutvikle din kompetanse fra egen skjerm.

Impaktors portefølje for digital læring inneholder kurs som kan leveres som selvstendige digitale leksjoner eller komplette kurs, som del av et blended learning-opplegg, eventuelt som støtteressurser i et ellers samlingsbasert program.

Vi tilbyr en rekke kurs innen områdene ledelse, medarbeiderskap, strategisk HR og motivasjon/mål/strategiarbeid, som alle er ferdig produsert for at du raskt skal få tilgang til kunnskap, treningstips og ulike verktøy. Her kan du melde deg på kurs som for eksempel endringsledelse og endringsprosesser, karriere og utvikling i endringstider, menneskelige reaksjoner ved endringer, strategisk HR i praksis mfl.

Vi har utviklet et komplett digitalt lederutviklingsprogram med 26 læringsøkter, inkludert verktøy og refleksjonsoppgaver. Kombinert med riktig forankring i virksomheten og individuell coaching er dette et svært godt alternativ til et samlingsbasert program:

Digital lederutvikling

26 læringsøkter:

Ledelse er å få jobben gjort

1. Krav og forventninger i lederrollen. Forstå sitt eget mandat

2. Ulike innfallsvinkler til hva god ledelse er

3. Fra strategi til handling

4. Delegering

5. Ledelse som bidrar til sunne og smarte virksomheter

6. Muligheter og utfordringer med hjemmekontor

Ledelse er å forbedre måten jobben gjøres på

1. Innovasjon og nyskaping – hvordan ivareta kunde- og brukerperspektivet

2. Evaluering og læring

3. Grunnleggende om endrings- og utviklingsprosesser

4. Metoder for problemløsning og kontinuerlig forbedring 

5. Møteledelse, faciliteringsteknikker

6. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen

Ledelse er å utvikle egne  medarbeidere

1. Hva motiverer folk?

2. Lederskap som utvikler aktivt medarbeiderskap

3. Grunnleggende om utvikling av grupper og team

4. Relasjonsledelse og coachende lederstil

5. Aktivt medarbeiderskap

6. Individuell oppfølging og tilbakemeldinger

7. Mål- og utviklingssamtalen

8. Konfliktforebygging og – håndtering

Ledelse er å utvikle eget lederskap

1. Selvinnsikt og livslang læring

2. Personlig lederplattform og utviklingsplan

3. Prioritering og personlig effektivitet

4. Formidling, retorikk, presentasjonsteknikk

5. Ditt fremtidige lederskap

6. Fjernledelse i hjemmekontorets tid

Vi produserer selvsagt også skreddersydde programmer (opplærings-/kompetanseutviklingstiltak) for virksomheter, også nettbaserte.

For fagforeningen Samfunnsviterne har vi produsert 8 ulike kurs med til sammen 48 ulike leksjoner og tilhørende verktøy innen karriere, medarbeiderskap, ledelse og endring. For Senter for Seniorpolitikk (SSP) har vi laget kurset «Seniorperspektivet i strategisk HR» – dette kurset kan du se her, samt «Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren».

I blended learning-pakker sørger vi for at alle læringsressursene som benyttes bidrar til ønsket måloppnåelse! Et typisk eksempel kan være leder- eller talentprogrammer dels er basert på praktisk arbeid og nettbasert kunnskapspåfyll og trening mellom samlingene, og dels er samlingsbasert (hvor vi da kan bruke tiden mer effektivt til erfaringsdeling, felles refleksjon og gode diskusjoner); alt rettet inn mot å nå konkrete mål på individ- og organisasjonsnivå.

Mulighetene er store for at vi kan levere akkurat det du og din virksomhet behøver, så ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat!

eog@impaktor.no