HR-rådgivning

De beste virksomhetene er også best på HR.

De beste virksomhetene er også best på HR. Evnen til å få det beste ut av organisasjonens medarbeidere er fellesnevneren for alle virksomheter som presterer på høyt nivå. Nøkkelen er langsiktig og systematisk arbeid med HR-strategier og prosesser som støtter under virksomhetens mål og strategier. HR skal både ivareta behov for god drift og styring, samtidig som de skal være en driver for å utvikle organisasjonen og menneskene. HR har et ansvar for å utvikle og implementere HR-prosesser som virker motiverende for både ledere og ansatte.

Våre tjenester/det vi kan hjelpe til med:

  • Helhetlig evaluering og utvikling av virksomhetens HR-funksjon
  • Utvikling av overordnet HR-strategi som understøtter virksomhetens strategi
  • Utvikling av strategier og prosesser for employer branding, rekruttering, talentutvikling, kompetansestyring, ledelsesutvikling, kultur- og verdiprosesser, arbeidsmiljøundersøkelser, omstillinger- og nedbemanninger
  • Sparringspartner og rådgiver for styre, øverste ledelse og HR-funksjonen
  • Management for hire eller Impaktor som din HR-utviklingspartner