Lederutvikling

Lederutvikling er et felles begrep for tiltak for bedre ledelse, sunnere organisasjoner, høyere trivsel og effektive arbeidsplasser. Med stadige endringer i økende hastighet kan ikke lenger lederskap og lederutvikling fikses med et enkelt kurs.

Veien til et bedre lederskap

Organisasjoner endrer seg økende tempo og ledere er svært presset på tid. Forutsetningene for å jobbe med tradisjonell lederutvikling er ikke lenger tilstede i samme grad som før. Det er nødvendig å tenke nytt rundt arbeid med leder- og ledelsesutvikling. Det å gjennomføre lederutviklingsprogrammer med ujevne mellomrom gir ikke nødvendigvis de ønskede effekter for organisasjonen. Det å sende enkeltledere på kurs/utdanning gir heller ikke nødvendigvis de resultater og effekter som rettferdiggjør investeringen sett fra organisasjonens ståsted. Lederutvikling må inn i linjen, i det daglige, i etablerte arenaer, inn i andre prosesser.

Våre tjenester/det vi kan hjelpe til med:

  • Utvikling eller revitalisering av en felles/kollektiv plattform for godt lederskap. Hvordan utvikle og implementere felles lederkrav i linjen (leder-lederrelasjoner, i ledergruppene og leder-medarbeiderrelasjoner)
  • Utvikling av etablerte møtearenaer, som fora for å jobbe med leder- og organisasjonsutvikling
  • Utvikling av ledergrupper samt individuell lederstøtte og coaching
  • Utvikling av enkel verktøy/metodikk for eksempelvis knyttet til gjennomføring av medarbeidersamtaler, vanskelige samtaler, oppfølging av medarbeiderundersøkelser, delegering og prioritering
  • Utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram, fortrinnsvis rettet mot endringsprosesser, strategirealisering og kulturutvikling

Aktuelt