Lederutvikling

Med stadige endringer i økende hastighet kan ikke lenger lederskap og lederutvikling fikses med et enkelt kurs.

Organisasjoner endrer seg økende tempo og ledere er svært presset på tid. Forutsetningene for å jobbe med tradisjonell lederutvikling er ikke lenger tilstede i samme grad som før. Det er nødvendig å tenke nytt rundt arbeid med leder- og ledelsesutvikling. Det å gjennomføre lederutviklingsprogrammer med ujevne mellomrom gir ikke nødvendigvis de ønskede effekter for organisasjonen. Det å sende enkeltledere på kurs/utdanning gir heller ikke nødvendigvis de resultater og effekter som rettferdiggjør investeringen sett fra organisasjonens ståsted. Lederutvikling må inn i linjen, i det daglige, i etablerte arenaer, inn i andre prosesser.

Våre tjenester/det vi kan hjelpe til med:

  • Utvikling eller revitalisering av en felles/kollektiv plattform for godt lederskap. Hvordan utvikle og implementere felles lederkrav i linjen (leder-lederrelasjoner, i ledergruppene og leder-medarbeiderrelasjoner)
  • Utvikling av etablerte møtearenaer, som fora for å jobbe med leder- og organisasjonsutvikling
  • Utvikling av ledergrupper samt individuell lederstøtte og coaching
  • Utvikling av enkel verktøy/metodikk for eksempelvis knyttet til gjennomføring av medarbeidersamtaler, vanskelige samtaler, oppfølging av medarbeiderundersøkelser, delegering og prioritering
  • Utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram, fortrinnsvis rettet mot endringsprosesser, strategirealisering og kulturutvikling

Aktuelt