Medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om medarbeideres lederskap

Medarbeiderskap må ses i lys av lederskap. Ledelse dreier seg om å oppnå mål og resultater i sammen med og gjennom andre mennesker. Akkurat som det er viktig å avklare hvilke krav og forventninger som ligger i lederrollen, så er det viktig å avklare og tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som ligger i rollen som medarbeider. I et stadig mer individualisert, kunnskapsbasert og endringsorientert arbeidsliv, må medarbeidere må ta et stort selvstendig ansvar for egen jobb og utvikling av denne i samarbeid med andre kollegaer og med leder. Ledelse er for viktig til kun å overlate til ledere.

Våre tjenester/det vi kan hjelpe til med:

  • Utvikling og implementering av medarbeiderskap som tenkning og tilnærming
  • Opplæring i medarbeiderskap for alle ansatte
  • Opplæring i medarbeiderskap for ledere
  • Utvikling og gjennomføring av medarbeiderutviklingsprogrammer for utvalgte målgrupper
  • Opplæring i medarbeidersamtaler for både ledere og medarbeidere
  • Karriere- og omstillingstjenester rettet mot organisasjoner og individer