Nettbasert læring

Impaktor på nett – videreutvikle din kompetanse fra egen skjerm.

Impaktors portefølje for nettbasert læring inneholder kurs som kan leveres som selvstendige e-/v-læringskurs, som del av et blended learning-opplegg, eventuelt som enkle støtteressurser i et ellers samlingsbasert program (for eksempel ved at alle verktøy er samlet i en app e.l.).

Vi tilbyr en rekke kurs innen områdene ledelse, medarbeiderskap, strategisk HR og motivasjon/mål/strategiarbeid, som alle er ferdig produsert for at du raskt skal få tilgang til kunnskap, treningstips og ulike verktøy. Her kan du melde deg på kurs som for eksempel endringsledelse, karriere og utvikling i endringstider, menneskelige reaksjoner ved endringer, strategisk HR i praksis mfl (se komplett oversikt over våre nettbaserte kurs her). Flere kommer!

Vi produserer selvsagt også skreddersydde opplærings-/kompetanseutviklingstiltak for virksomheter, også nettbaserte.

For fagforeningen Samfunnsviterne har vi produsert 8 ulike kurs med til sammen 48 ulike leksjoner og tilhørende verktøy. For Senter for Seniorpolitikk (SSP) har vi laget kurset «Seniorperspektivet i strategisk HR» – dette kurset kan du se her.

I blended learning-pakker sørger vi for at alle læringsressursene som benyttes bidrar til ønsket måloppnåelse! Et typisk eksempel kan være leder- eller talentprogrammer dels er basert på praktisk arbeid og nettbasert kunnskapspåfyll og trening mellom samlingene, og dels er samlingsbasert (hvor vi da kan bruke tiden til erfaringsdeling, felles refleksjon og gode diskusjoner); alt rettet inn mot å nå konkrete mål på individ- og organisasjonsnivå.

I våre mest avanserte treningsprogrammer samarbeider vi med underleverandører for også å kunne tilby simuleringstrening, for eksempel innen ledelse og beslutninger, eventuelt også trening ved bruk av såkalt gamification – dvs at en helt egen 3D-verden er skapt for å levendegjøre den praktiske treningen så mye som mulig for akkurat dine ledere og/eller ansatte.

Mulighetene er store for at vi kan levere akkurat det du og din virksomhet behøver, så ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat!

eog@impaktor.no