Det å styre og lede endringsprosesser kombinert med daglig drift er en utfordring i de fleste virksomheter. Endringer representerer muligheter og utfordringer for organisasjoner, ledere og ansatte. Det å balansere «harde» og «myke» virkemidler som styring og hensiktsmessig involvering er avgjørende for at man skal lykkes med endringsprosesser. Vår ambisjon er å istandsette virksomheter til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser på en gode måte - vi tar endringsledelse fra teori til praksis.

Våre tjenester/det vi kan hjelpe til med:
  • Sparringspartner og rådgivere på planlegging og gjennomføring av endringsprosesser.
  • Endringsprosesser: Opplæring for ledere, tillitsvalgte og ansatte i suksesskriterier for gode endringsprosesser - hvordan ivareta behov for god styring og riktig involvering.
  • Endringsledelse: Opplæring i endringsledelse for alle ledere. Muligheter og utfordringer for ledere i forbindelse med endringsprosesser.
  • Medarbeiderskap: Hvordan trygge og motivere ansatte før, under og etter endringsprosesser - hvordan bruke endringsprosesser til å ansvarliggjøre de ansatte?