Vi leverer inspirerende og faglig sterke foredrag innenfor våre temaområder. Foredragene kan tilpasses ulike målgrupper og prosesser som:
• Inspirasjon på ledersamlinger eller samlinger for alle ansatte.
• På avdelingsseminarer hvor man ønsker å jobbe med arbeids- og læringsmiljø.
• Oppfølgingstiltak etter arbeidsmiljøundersøkelser
• Del av en endringsprosesser for å motivere og trygge for endring.
• Ledd i det å jobbe med strategi og kulturutvikling
• Introduksjon og inspirasjon til å jobbe med nyskaping, fornyelse og innovasjon.5 PÅ TOPP FOREDRAG:
 • Ledelse er for viktig til kun å overlate til ledere.
  Hvorfor godt medarbeiderskap er like viktig som godt lederskap.
  Ved Jon Fredrik Alfsen.
 • Fra kompetanseutvikling til kompetansemobilisering
  Hvordan frigjøre den enkeltes ressurser til beste for den enkelte og for virksomheten.
  Ved Jon Fredrik Alfsen.
 • Hvorfor det «myke» er det «harde»
  Hvordan lede, styre og måle de menneskelige ressursene på en måte som gir resultater.
  Ved Eivind Garshol.
 • Hvorfor er du her?
  Om organisasjonsforståelse, mening og motivasjon.
  Ved Knut Roppestad
 • Forandring fryder - absolutt ikke…
  Hvordan lykkes med innovasjon? - en oppskrift!
  Ved Stig Roar Wigestrand