Endringsnøkkelen – webinarer

Webinar illustrasjon

I forbindelse med lanseringen av boken «Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor», så tilbyr vi en rekke med webinarer som følger modellen i boken. Hvert webinar vil ha en faglig/teoretisk innramming med påfølgende presentasjon og gjennomgang av utvalgte verktøy og metoder. Deltakerne blir invitert til å stille spørsmål og dele sine refleksjoner. Som i boken vil det primært være en praktisk tilnærming.