Dame på laptop med øreplugger delater på online kurs

Webinar: Hvordan lede endringsprosesser i offentlig sektor?

Tidspunkt: Onsdag 17. februar kl 1330-1430

Moderne organisasjoner må kunne mestre stadig omstilling og endring, og det er endringskapasiteten som er låsemekanismen for dette. Nøkkelen til låsen er smart involvering og gode prosesser. Målgruppen er ledere på alle nivåer i offentlig sektor, tillitsvalgte, vernetjenesten, HR-ansatte og andre som er involvert i å planlegge og gjennomføre større eller mindre endrings- og utviklingsprosesser.

Dette går vi gjennom i webinaret:

  • Velkommen, mål og tema for dagen
  • Endringsledelse er i endring
  • Godt lederskap og aktivt medarbeiderskap
  • Medvirkningsbasert prosess
  • Oppsummering og avslutning

Webinaret bygger på boken Endringsnøkkelen – En praktisk håndbok for endringsarbeid i offentlig sektor som i disse dager utgis på Kommuneforlaget. Forfatterne jobber i Impaktor AS og har tilsammen over 80 års erfaring med å bistå offentlige virksomheter i forbindelse med ulike endrings- og utviklingsprosesser. De deler i denne boken praktiske eksempler, prosesser og en rekke praktiske prosessverktøy som tilrettelegger for styrt, strukturert og smart involvering i organisasjoner.